SEGAF Nyhedsbrev
April 2022

SHOOT OUT
COPENHAGEN TROPHY by KAPACITY
SEGAF Open 2022, Sct. Knuds Golfklub
Fællesmiddag lørdag den 28. maj

Indkaldelse til Generalforsamling 2022
Turneringsoversigt 2022

CHICKEN SHOOT OUT

Den 1. april holdes der "chicken shoot out" på
Søllerøds Driving range.
Se hvor mange kyllinger du kan ramme.
Alle dem du rammer får du med hjem til Påskefrokosten.

Tilmelding ikke nødvendig

COPENHAGEN TROPHY

presented by

Kapacity

En ny turnering, COPENHAGEN TROPHY, starter 2022 sæsonen!
Turneringen er åben for tilmelding

SEGAF Open 2022
Sct. Knuds Golfklub

Sponseret af

SEGAF Open 2022 bliver afviklet på Sct. Knuds Golfklubs bane den 28.-29. maj 2022.
Det er allerede nu muligt at tilmelde sig turneringen her

Middag den 28. maj, Sct. Knuds Golfklub

Som bekendt spiller vi SEGAF Open på Sct. Knuds den 28. maj og holder generalforsamling samme sted kl. 20.00 (se nedenfor).
Vi håber at mange af jer har lyst til at blive til generalforsamlingen, under hvilken vi vil ære en stor personlighed i dansk seniorgolf.

Derfor har vi også aftalt en dejlig middag med køkkenchefen på Sct. Knuds, så vi alle kan samles og have en hyggelig stund sammen.
Det hele er endnu ikke faldet på plads, men husk at sætte kryds i kalenderen.
Om ikke så længe lukker vi op for tilmeldingen!

Generalforsaming 2022

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling,
lørdag den 28. maj kl. 20.00,
Sct. Knuds Golfklub!

DAGSORDEN i følge Vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab til generalforsamlingens godkendelse
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
  1. Forslag til Vedtægtsændring
 5. Behandling af forslag fra medlemmerne
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Henrik B. Johansen, Torben Jørgensen og Lars Remvig er på valg
  1. Henrik B. Johansen ønsker ikke genvalg
  2. Torben Jørgensen er villig til genvalg
  3. Lars Remvig er villig til genvalg
  4. Bestyrelsen foreslår Peter Bjulf Gindrup, som er villig til valg
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
Bestyrelsens forslag til Vedtægtsændring
Bestyrelsen ønsker under §3 at tilføje §3.7, som giver bestyrelsen mulighed for at udnævne et medlem til Æresmedlem!

§3. Medlemskab og kontingent
§3.1. Kun medlemmer af golfklubber under Dansk Golf Union (DGU) kan ansøge om ordinært medlemskab af SEGAF.
§3.2. For at blive medlem skal man fylde/være fyldt 50 år i det år, hvori man melder sig ind.
§3.3. Personer, der ikke er medlem af en golfklub under DGU, kan ansøge om støttemedlemskab af SEGAF. §3.4. Indmeldelse skal ske skriftligt via foreningens hjemmeside med samtidig indbetaling af årets kontingent.
§3.5. Medlemskabet er gældende for det kalenderår, hvori man indmelder sig, og det er gyldigt, indtil man udmelder sig. Udmeldelse skal ske skriftligt senest 31. december. Fornyelse af kontingent skal ske senest i årets 1. kvartal.
§3.6. Medlemmer i kontingentrestance anses som udmeldt af foreningen, hvis ikke restancen er betalt senest 1. maj.
§3.7. Bestyrelsen kan, i henhold til ”Kriterier for udnævnelse til og bevarelse af Æresmedlemsskab af Senior Elite Golf Amatør Foreningen", udnævne personer som æresmedlem af SEGAF

Kriterier for udnævnelse til og bevarelse af Æresmedlemsskab af Senior Elite Golf Amatør Foreningen

Som æresmedlem kan bestyrelsen for Senior Elite Golf Amatør Foreningen (SEGAF), jfr. vedtægterne § 3.7, udnævne en person, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for senior elitegolfen i Danmark.
Udnævnelsen kan være på baggrund af en stor og særlig indsats for foreningen og for senior- og veterangolfen i Danmark, f.eks.:
 • Udvist en længevarende interesse for foreningens liv
 • Være eller have været en markant personlighed i SEGAF
 • På værdig vis have repræsenteret foreningen
 • Have virket på bestyrelsesplan (eller været medlem) i en usædvanlig lang periode
 • Ved sin indsats have sat sig spor i foreningens historie
 • Have udført et enestående frivilligt arbejde i foreningen og/eller for dansk senior-/veterangolf.
Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra alle medlemmer af foreningen. En person, der er blevet udnævnt til æresmedlem af SEGAF,
 1. inviteres til foreningens årlige generalforsamling.
 2. har stemmeret på generalforsamlinger.
 3. er kontingentfri.
 4. har ”wild card” til SEGAF’s turneringer.
Som æresmedlem modtager man et diplom, der bekræfter udnævnelsen, en gave og en buket blomster ved udnævnelse.
Hvis et æresmedlem udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om SEGAF, vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre, om personen vil blive frataget sit prædikat som æresmedlem.
 
Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. januar 2022.

TURNERINGSPROGRAMMET 2022

Måned

Dato

Turnering

Bane

Golfbox

April/Maj

30./01.

Copenhagen Trophy presented by Kapacity

Royal Golf Club

Tilmelding

Maj

07. – 08.

Divisionsgolf (1+2)

 

 

Maj

14. – 15.

DGU Tour I

Gilleleje GK

Tilmelding

Maj

21. - 22.

Ledreborg Senior og Veteran Challenge

Ledreborg Palace Golf

Tilmelding

Maj

28. – 29.

SEGAF Open

Sct. Knud GK

Tilmelding

Juni

04. – 05.

DGU Tour II

Hobro GK

Tilmelding

Juni

11. – 12.

Langesø Senior Open

Langesø Golf Klub

 

Juni

18. – 19.

Divisionsgolf (3+4)

 

 

Juni

25. – 26.

Furesø Senior Open

Furesø GK

 

Juni/Juli

30.6. – 2.7.

Danish Amateur Senior Open

Helsingør GK

 

Juli

23. - 24.

Dragsholm Senior Open

Dragsholm GK

 

August

05. – 07.

DM 50+

Næstved GK

 

August

05. – 07.

DM 60+/70+

Tønder GK

 

August

13. – 14.

Divisionsgolf (5+6)

 

 

August

20. – 21.

DGU Tour III

Hedeland GK

 

August

27. – 28.

Klubmesterskaber

 

 

September

10. – 11.

Divisionsspil Finale

Holstebro GK

 

September

17. – 18.

Klubmesterskaber

 

 

September

24. – 25.

DGU Tour finale

Breinholtgaard GK

 

Info kontigent 2022

Kære alle SEGAF medlemmer.

Kontingentet for 2022 er, som I ved fra generalforsamlingen, i alt 350 kr, uændret fra tidligere mange år.

Opkrævningen af kontingentet for 2022, foregår via Nets Betalingsservice (BetalingsserviceWEB). Sidste år (2021) fik alle medlemmer tilsendt et girokort pr. post, med mulighed for at tilmelde sig Betalingsservice ved indtastning af PBS nr, debitor gruppe nr. og kunde nr. Alle, som har indsendt disse oplysninger, er blevet tilmeldt Betalingsservice og er automatisk blevet trukket 350 kr per den 15. Januar 2022. Rigtig mange af jer har benyttet denne mulighed – og tak for det – det gør administrationen lidt lettere.

Der er primo marts måned 197 medlemmer med betalt kontingent for 2022, men 36 mangler at betale, og har fået girokort tilsendt både i januar og i februar måned, og det er uvist hvorfor der ikke er betalt.
Indtil dato har vi i bestyrelsen undladt at pålægge rykkergebyr 50 kr pr rykker.

Der er registret 16 nye indmeldinger i februar og marts måned.

Når/hvis alle betaler kan vi forvente et medlems antal i 2022 på op imod 250 medlemmer.

Der kan ikke spilles SEGAF turneringer – heller ikke vinterturneringer – uden at have betalt kontingent, hvorfor det anbefales, at alle der mangler at betale får det afregnet asap.

Torben Jørgensen, 

Kasserer

Elektronisk Scoreindberetning

Bemærk at der er indført elektronisk scoreindberetning i forbindelse med SEGAF matcher.
Anvendes endnu ikke i DGU matcherne
Sent for Free via MPZMail
Start sending beautiful campaigns in seconds.
Try MPZMail FREE